Tuesday, November 13, 2018

Turun kaupunginvaltuuston budjettiseminaarin puhe

Arvoisa puheenjohtaja Turku elää hyvää täysillä!! Noususuhdanne hellii maatamme ja positiivinen ra-kennemuutos on onneksemme asettunut tänne Varsinais-Suomeen. Itse olen ollut muokkaamassa Turun talousarvioita nyt melkein 20 vuotta. En-simmäisen kerran lähdin innolla lukemaan kaupunginjohtajan esitystä. Olisihan ollut mahdollista, että esityksessä näkyisi jo toivoa ja iänikuisesta puutteesta puhuminen olisi muuttunut mahdollisuuksiksi. Mutta ei. Hyvä asia olikin saanut uuden näkökulman. Nyt kun Turun asukasluku nousee ja verotulot paranevat t ja nyt kun yritykset tekevät investointeja ja palkkaavat väkeä, nyt keksittiinkin tehdä Turkuunkin suuria investointeja. Kaupunkia ryhdy-tään rakentamaan uuteen kuosiin. Uusia hankkeita satoi heti. Kaikkiin haluttiin Turku kaupunkina mukaan ”kumppaniksi”. Useimmat uudet hankkeet olivat täy-sin uusia. Niitä ei oltu nähnyt investointilistoilla aikaisemmin ja niistä useimmista ei oltu käyty vakavaa keskustelua. Tehtiin vain Master plan ja keskustan visio. Korot ovat alhaalla, velkaa voi ottaa. Siinä tuiskeessa unohtui homekoulujen korjaus, vanhusten palveluasuntojen ja uusien päiväkotien rakentaminen. Koko terveydenhuollon ja sosiaalitoimen suunnitelmat pistettiin jäihin odottamaan sote-uudistusta. Tilaus oli valmis: Tu-rusta tehdään eurooppalainen suurkaupunki korkeine taloineen, elämyskes-kuksineen ja bisnes centtereineen. Suurin pettymys oli kuitenkin turkulaisten palvelutaso. Kaupungin tuottamiin palveluihin kaikkiin asetettiin tulostavoitteet, jotka käytännössä tarkoittavat pal-veluiden leikkaamista. Näistä palveluleikkauksista kärsivät eniten vanhukset. Se ryhmä turkulaisia, joka kasvaa hurjaa vauhtia. Tätä kasvua tulee jatkumaan vie-lä vuoteen 2037 asti, joten ei ole kyse vain hetkellisestä tarpeesta. Vaikka meil-le sorvataankin uutta maakuntahallintoa ja sotea, niin turkulaiset vanhukset ovat edelleen turkulaisia. Nyt olisi ollut mahdollisuus nostaa palvelutasoa ja tä-ten turvata turkulaisten asema, kun valtion rahaa sitten soteen jaetaan. Kun aloitimme neuvottelut tästä budjetista, niin muilta ryhmiltä tulleet lisäyseh-dotukset oli suunnattu varhaiskasvatukseen, ehkäisyyn, kulttuuriin. Vain Va-semmistoliitto puhui vanhuksista. Istuimme sitkeästi neuvotteluissa ja puolus-timme hyvinvointitoimialan budjetin kasvattamista. Neuvottelijat eivät voi olla asiantuntijoita siitä, mihin raha pitäisi ohjata, mutta me kyllä huomaamme, jos jokin väestöryhmä jää osattomaksi. Hyvinvointitoimialan budjettia kyllä hieman kasvatettiin, mutta vanhusten hoito jäin ilman. Olisimme tarvinneet työntekijöitä kotihoitoon ja ensi vuonna aukea-viin kahteen uutteen palvelutaloon. Nyt uudet palvelutalot on miehitetty juuri ja juuri lain suositusten sallimissa rajoissa.

No comments: