Monday, November 28, 2011

"Näinä taloudellisesti epävarmoina aikoina.." ?

Kuinkahan monena vuonna olen kuullut tämän lauseen Turun kaupungin talousarvioita laadittaessa. Tänäänkin kuulin sen ainakin kymmenen puheenvuoron alussa. Miten on mahdollista, että politiikan toimijat eivät ole huomanneet, että Suomessa on harjoitettu uusliberalistista markkinataloutta jo vuosia? Tämän markkinatalouden perusteisiin kuuluu nopeat vaihtelut. Raha kiertää nopeasti kansainvälisissä pörssiyhtiöissä ja aiheuttaa nopeita laskuja ja sitten taas nousuja. Kuinka ollakaan aina syksyllä on laskusuhdanne ja pelko lamasta on voimassa. No, tämä sopii tälle markkinatalouden muodolle. Se sopii myös Kokoomukselle ja koko oikeistolle.
Aina voi elää pelossa tulevasta lamasta, jolloin kuntalaiset pysyvät nöyrinä. Kun talous sitten taas hetkeksi paranee, kuten Turussakin viime keväänä, voi silloin toteuttaa oikeistolle sopivia tavoitteita, tehdään siltoja, rakennetaan toriparkkia, Kampuksia ym. Palveluiden pitää odottaa, koska ne ovat ns. jatkuvia menoja. Ei voi luvata kuntalaisille esim. lakisääteistä päivähoitopaikkaa, hammaslääkäriä tai palvelukotipaikkaa. Koulun tai päiväkodin rakentaminen koetaan pelottavaksi, vaikka se seisoisi sijoillaan 50 v.
Tämä samainen markkinatalouden muoto rakastaa myös kuntalaisten verotuloja. On hämmästyttävää, miten kiinnostuneita kansainväliset pörssissä olevat vanhuspalveluita tuottavat yhtiöt ovat Turun veroeuroista. Kaikki halutaan kiertämään globaaleja markkinoita. Ei niin väliä, tuloutetaako yhteisöveroja kuntaan, pääsääntöisesti ei mitään. Kuinka ovelaa?
Ruotsissa tällainen kansainvälinen vanhuspalveluita tuottava yritysrypäs Carema jäi kiinni. Se ei ollut maksanut kruunuakaan yhteisöveroa, vaan voitot sijoitettiin veroparatiiseihin ja jaettiin omistajille.Myös Turussa toimii useita kansainvälisiä yhtiöitä. Valvooko Turun kaupunki, että yhteisöverot maksetaan?

Monday, October 31, 2011

Voiko tehtyä päätöstä muuttaa?

Viisi vuotta sitten Turkuun tehtiin mittava kouluverkkouudistus. Siinä yhteydessä moni oppilas joutui jättämään entisen opinahjonsa.Vanhemmat olivat tyrmistyneitä ja taistelivat sinnikkäästi vuosia -turhaan, kun päätetty oli, siinä pysyttiin.

Muutama vuosi sitten samainen koulutoimen suunnittelun ihmelapsi keksi, että lopetetaan Kerttulin ala-aste ja tiloihin tulee Aurajoen liikuntalukio. Kerttuli oli juuri rempontoitu alakoulun käyttöön, olihan koulu museaalisesti merkittävä ja historiassa oli jopa presidentti. No, idea oli syttynyt ja toimnta alkoi. Johonkin pitäisi nyt sijoittaa alueella asuvat alakoululaiset. Olihan uusiin Kupittaan puiston laitaan nousseiden asuntojen sisuksissa myös lapsia ja koululaisia.

Ei hätää koulu sijoitetaan Seikkailupuiston tontille.Jes! Eipä kukaan muistanut katsoa kaavaa - ei onnistu. Rahaa kuitenkin paloi suunnitteluun.

Ei vieläkään ihmelapsi rauhoittunut, vaan keksi, että Kellonsoittajankadun päiväkodin tontille rakennetaa sekä koulu, että päiväkoti. Olen itse ollut Kellonsoittajankadun päiväkodissa töissä 10 vuotta ja tiedän, että tontti oli jo silloin pieni 100 lapselle. Miten se nyt on suurentunut?

Ei tämä dominopeli tähän loppunut. Nyt toinen virkamies saa idean ammattikokeakoulun sijoittumisesta Kupittaan alueelle. Samalle alueelle tulisi myös uusi Palloiluhalli. Tämä suunnitelma tulee koskemaan myös lukioverkkoa. Eikö nyt olisi ollut järkevää miettiä uudelleen urheilulukion paikka? Eiko se todellakaan olisi parhaimmillaan Kupittaa urheilupaikkojen syleilyssä ja ammattikorkekoulun kanssa synergiassa. Ei! Ei käy, kun on jo toisin keksitty. Useat virkamiehet ja luottmushenkilöt pitävät tätä muutosta hyvänä. Näin saisimme Turkuun kansainvälisestikin näyttävän liikuntapaikan, mutta tehtyä päätöstä ei voi muuttaa, vaikka kuinka se osoittautuisi huonoksi.

Friday, July 8, 2011

Vanhukset, poliitikkojen pelinappuloita

Luolavuoren vanhaikodin alasajo tehtiin tehokkaasti ja nopeasti. Jo tällöin tuli tunne, että jotain isompaa on nyt suunnittelila Luolavuoren kiinteistöihin. Kiinteistöthän ovat erinomaisessa kunnossa, eikä väitettyä homevauriota löydetty.

Suit sait oli vanhukset sijoitettu kuka mihinkin. Yleisesti tiedettiin myös, että muutama vanhus menehtyi siirtoprosessin seurauksena. Kuntalaiset vaativat oikeuksiaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistyminen oli juuri tehty ja rakkeuutoksia vaativat uudet johtajat. Omaisten hätä oli pikku juttu tässä oman uran rakentamisessa. Toistuvasti, kuin yhdestä suusta muutoksen arkkitehdit selittivät, että kaikki tehtiin hyvin ja valtuuston tahdon mukaan.

Eipä tehty. Omaiset kantelivat eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kun oikeusasiamies moitii Turkua erittäin jyrkin sanoin ja vaatii lisäselvityksiä, samat arkkitehdit selittelevät asioita. Mitään ei ole tehty vääri, ei mitään. Näin sanoo peruspalvelulautakunnan puheenjohtaja ja kaupunginhalllituksen puheenjohtaja. Ihmetystä herättää se, että peruspalvelulautakunnan puheenjohtaja istuu kahdella jakkaralla ja että kaupunginhallituksen puheenjohtajan äiti on yksi arkkitehdeista.

Pyysin kaupunginhallituksen viimeisessä kokouksessa 27.6. otto-oikeuden käyttöä peruspalvelulautakunnan pöytäkirjaan, missä näin tärkeä asia oli laitettu vain tiedoksi. Ei käynyt muille. Kokouksessa peruspalvelulautakunnan puheenjohtaja selitti asiaa valkoiseksi. Hän edelleen vakuutti, että kaiki on hyvin. Ei ole!!!

Mitä tässä kaupungissa voi tehdä, jos kaupunginhallituksessa istuu henkilöitä, jotka eivät tunne perustuslakiamme, eivätkä arvosta kuntalaisten oikeuksia. Nyt on hyvä, että AVI puuttuu asiaan ja vaatii parempia selvityksiä. Hyvä Kirsi Paasikoski! Jään odottamaan selvityksiä, mutta asia ei unohdu. Ei!

Thursday, May 5, 2011

Saako poliitikko sairastaa?

Ei saa. Ei ole mitään järjestelmää, mikä takaisi sairaalle poliitikolle menetetyn toiminta-ajan. Hän voi tietysti laittaa valtuustoon seuraavan varajäsenen, hänellä on lautakunnissa varajäsen, joka mahdollisesti pääsee paikalle, mutta eduskunnassa tämäkään ei ole mahdollista.

Historiasta on esimerkkejä myötätuntopisteistä vaaleissa. Näihin sairauksiin kelpaavat veritulppa jalassa tai vaara keuhoissa, jalan murtuma tai rintasyöpä. Harvemmin mielenterveysongelma, hengitystietulehdus tai äänen menettäminen. Kun nämä hyvin yleiset sairaudet kohtaavat poliitikon, hän häviää julkisuudesta. Milloin olet nähnyt eduskunan täysistunnossa yskivän edustajan?

Kunnallispoliitikolle tilanne on eduskuntaa vaikeampi. Omalla paikkakunnlla toimiminen tuo herkästi ilmi sairastumisen. Jos olet ammatissa, missä sairaana toimiminen on mahdotonta, on otettava sairaslomaa töistä. Vaikeus tulee, jos varajäsen ei pääse kokoukseen ja asiat vaatii läsnäoloa. Kuntalaisen on vaikea ymmärtää, että sama henkilö voi käydä kokouksessa, mutta ei toimia ammatissaan. Suurissa puolueissa asia hoituu, mutta pienten on huolehdittava osallisuudesta.

Ei politikko ole muita parempi. Hänkin sairastaa ja on oikeutettu hoitamaan asiat parhaalla mahdollisella tavalla.

Monday, April 11, 2011

Talonvaltauksia odotellessa

Selvityspyyntö

Kaupunginhallitus 11.4.2011


Kaupungissamme on vallattu 2000-luvulla useita kaupungin ja yksityisen omistamia kiinteistöjä, koska nuoret taiteilijat eivät ole saaneet haluamaansa julkista taiteilijatilaa.

Tällaisia julkisia tiloja on useissa kaupungeissa. Tilat ovat joko nuorisotoimen tai kulttuuritoimen. Tiloilta ei vaadita korkeaa varustelutasoa, vaan tilaa, missä nuoret alkavat taiteilijat voisivat maksutta pitää näyttelyitä ja tapahtumia, sekä harjoittaa taiteilijan ammattiaan turvallisesti.

Vapaaseen kenttään kuuluu ammattitaiteilijoita, jotka eivät ole valtionosuusjärjestelmän piirissä. Vapaan kentän toimijoita ovat näyttämö-, tanssi-, sävel-, sirkus- ja performanssi- ja esitystaiteen aloilla mm. valtion harkinnanvaraista toiminta- tai projektiavustusta saavat ryhmät, yksittäiset työryhmät, tuotantotalot ja muut erilaisia taidetilaisuuksia järjestävät tahot sekä freelancetaiteilijat. Sirkustaiteella tarkoitetaan tässä yhteydessä ns. nykysirkusta.

Edelliseen hallitusohjelmaan on kirjattu toiminnan avustaminen ja Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaisut työryhmän mietinnön 30.3.2011 aiheesta osoitteessa: http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2011/03/taiteen_vapaa_kentta.html?lang=fi

Esitän, että Turun kaupunki selvittäisi mahdolliset vapaan taiteen tilat kaupungista ja ryhtyisi neuvotteluun, jo melko järjestäytyneenkin toimijan kanssa.

Sunday, April 10, 2011

Mummot kehiin!

Moni nuori perhe taistelee työn ja perhen yhteisen ajan välillä. Lainat on maksettava ja pätkätyöstä on pidettävä kiinni, vaikka sydän halajaisi olla lasten kanssa. Vastavalmistuneena haluaa kehittää itseään työssä ja saada kokemusta.

Mitäs me mummot? Me olemme tehneet työtä useat jo yli 30 vuotta. Meillä on vakinaiset työt ja lainat maksettu. Meitä väsyttää työssä jatkuva uuden oppiminen ja muutosten rumba. Me kaipaisimme taukoja työhön.

Meille mummoille pitäisi saada oikeus olla palkallisella vapaalla, kun lapsenlapsi esim. sairastuu äkillisesti. Meidän töissä se olisi usein helpompaa järjestää, koska jo osaamme työn delegointia ja uudelleen muokkaamista. Meille ei enää tule työnanatajan vihaisia katseita, me olemme jo karaistuneet niiden vastaanottamisessa. Meille lastenlasten kanssa olo toisi voimia jaksaa taas työssä. Me kyllä jaksaisimme , kun saisimme nukkua yöt hyvin kotona. Nyt sairaan lapsen vanhemmat valvoo yöllä ja päivällä sitten pitäisi olla pirteänä ja innokkaana lasten kassa.

Jaetaan väsymystä ja iloa tasaisesti mummoille, lapsenlapsille ja vanhemmille. Jaetaan työnantajan vastuita myös useammalle.

Pappoja unohtamatta!

Sunday, April 3, 2011

Taideopetus kunniaan!

Opetusministeri on ehdottanut, että taideaineita kouluopetuksessa tulisi vähentää. Millaisen sukupolven me kasvatamme, jos tämä toteutuu.

Itse sain sekä silloisessa kansakoulussa, että sitten myöhemmin Kupittaan yhteiskoulussa loistavaa kuvamataiteiden opetusta. Varsinkin lukiossa, opetus oli hyvin monipuolista, ei yksin piirtämistä. Tarkastelimme ympäristöä, arkkitehtuuria, maisemaa, eri taidelajeja ym. Teimme myös hyvin erilaisista materiaaleista kokeilevaa kuvataidetta. Minua, jolla oli jo perhetaustasta "taiteilijan vikaa" kannustettiin osallistumaan kilpailuihin ja näyttelyihin. Kuvittelin jopa välillä taiteilijan ammattia.

Minusta ei tullut taiteilijaa, mutta sain elämääni kouluopetuksesta suuren aarteen. Raskaan työpäivän välillä saatan pysähtyä kauniin taulun äärelle, huomaan kauniit arkkitehtuuriset rakennukset ja maisemat, nämä antavat minulle voimia jaksaa raskaassa hoitotyössä.

Politiikassa uskallan ottaa esille myös esteettiset näkemykset esim. kaupunkirakentamisessa. Vaikken olekkaan ammattilainen, olen saanut kuvataideopetuksesta varmuutta arvioida esteettisiä kokonaisuuksia. Osaan katsoa asiaa myös kaudeuden näkökulmasta. Se on arvo, joka huomataan yleensä vasta sitten, kun se täysin puuttuu. Tästä näkökulmasta saan kiittää kuvataideopettajaani Sirkka Sartesta Kupittaan koulussa 70-luvulla.

Miten olisin selviytynyt perhettämme kohdanneista vaikeista sairauksista ja kuolemista, ilman "henkireikää". Vaatimatonkin käsillä tekeminen tai kauniiden kuvien katsominen, saa aikaan positiivisen tunnekehän, jonka avulla jaksaa eteenpäin. Onnellinen olen myös siitä, että itse myös pystyn tuottamaan pienimuotoista taidetta, mistä tietysti saa moninkertaisen hyvänolontunteen.

Millaisen sukupolven edellinen opetusministeri Virkkunen haluasi kasvattaa? Teknokraattisen, rahan perässä juoksevan. Tärkeää on vain rahaksi muutettava materia. Hyvänolon saa vain pankkitilin nollista tai purjeveneen mahonkisesta ruorista.

Tämä sukupolvi purkaisi kaikki vanhat rakennukset kaupungista, rakentaisi puistot ja laittaisi moottoritien jokaisen kansallimaiseman keskelle. Heille rakentamisen prosenttiperiaate olisi vain rahan hukkaamista. Taidelaitokset yksityistettäisiin, taideopetus lopetettaisiin myös ammattikorkeakoulusta. Kovaa ja hengetöntä - tuloksellistako?

Valitettavasti tämä taideaineiden alasajo on jo pitkällä, vaikka Virkkunen ei saanut ideaansa aivan päätökseen. Onko näin, että oikeistopuolueiden kansanedustajien hinoissa huippukouluissa ei kuitenkaan ole ollut asiantuntevaa taideopetusta? Tämä on tietysti mahdollista, kun aloitetaan rahan perässä juoksu ja kilpailu jo päiväkodissa.

Uskon, että taidealan oppilaitoksesta valmistunut nuori on terveempi ja kykenevämpi elämään, kuin teknokraattisessa talouelämän pyrkimyksiä tavoittelevassa opetuksessa ollut. Molemmet voivat jäädä työttömäksi tässä kovan kilpailun maassa. Tällöin kysytään henkisiä voimavaroja ja paljon. Taide antaa varmuudella sisältöä ja voimaa kestämään vaikeuksia.

Monday, March 28, 2011

Öljyntorjunnassa alkaa tapahtua

On ollut hieno huomata, ettei tee työtä turhaan. Politiikassa tämä ei ole tavallista, ehkä siksi se tuntuukin niin mahdottoman hyvältä.

Olen nyt runsaan vuoden tuonut monessa eri yhteydessä esiin Varsinais-Suomen ja varsinkin Turun mahdollisuutta nousta öljyntorjunna asiantuntijaksi. Alussa minulle suoraan sanottiin, että asia ei kuulu kaupungille vaan ympäristöministeriölle. Kun kuitenkin ajatellaan koko konseptin sisältöä, tämä ei pidä paikkaansa. Me omistamme maailman kauneimman saariston, eikä siitä kukaan muu voi pitää huolta, kun Varsinais-Suomi ja etenkin Turku.

Ensimmäinen ehdotukseni oli lisäys Itämerisuunnitelmaan kaupunginhallituksessa, sitten Aluepelastuslautakunnan strategiaan, sitten maakuntahallituksen kansainvälisten asioiden kokous Itämeran osalta, sitten Etelä-Suomen liitouman kokous,sitten Varsinais-Suomen ja Satakunan ammattikorkeakoulujen yhteistyökokouksessa. Tänään Varsinais-Suomen ja Satakunan yhteiskokouksessa ja huippuna tänään Turun kaupunginhallituksessa vihdoin toimintasuunnitelma, jopa selkeitä ehdotuksia.

Haluan ajatella, että paljon kiinnostusta herättänyt Turun Sanomien kirjoitukseni oli myös yksi vaikuttaja. Useita arvostettuja henkilöitä laittoi minulle kiitoksia kirjoituksestani. Ks. http://www.ts.fi/online/mielipiteet/kirjoittajavieras/203954.html.

Näistä iloista poliitikko elää!!

Sunday, March 27, 2011

Mielenosoituksia odotellessa

Britanian hallitus on tehnyt 92 miljardin euron leikkaussuunnitelman seuraavalle viidelle vuodelle. Tarkoitus on saada kuriin julkinen talous supistamalla julkisia palveluita. Kuullostaa tutulta, luvut vain ovat Kataisen puheissa toiset.

Mitä tekee Brittiläinen AY-väki? Se masinoi väkensä mielenosoitukseen Lontoon keskustaan. Paikalle saadaa neljännesmiljoona kansalaista. He eivät halua sopistaa jo vähäisiä palveluita. He tietävät, että julkisten työpaikkojen menetys luo työttömyyttä, jota ei helpolla korjata. Palveluiden tarjoamisesta tulee vaikea prosessi, joka nielee rahat, joita piti säästää.

Mielenosoitus ei ollut ensimmäinen ja osoitti myös sen, että toimintatavat kovenee jos meno jatkuu. Tuleeko jatkossa joka maassa tälläinen pieni sisällissota, ennen kuin asiat korjataan kansalaisten kannalta hyviksi. Kansalaiset ajetaan toisiaan vastaa, se on merkki maailmanlaajuisesta arvomaailman muutoksesta. Tärkeää ei ole enää yhteiskunnan toimivuus, vaan talouselämän pyöriminen. Tärkeää on, että pörssiyhtiöille kerätään yhteisiä verovaroja ja sitten toivotaan, että pörssiyhtiön johdossa on Robin Hood.

Meillä Suomessa on menossa sama julkisten palveluiden leikkausoperaatio. Meillä, kuten Lontoossakin ihmiset tietävät, että liikutaan jo kipurajalla. Seuraavissa vaaleissa päätetään myös tätä suunnasta. Jos Katainen kumppaneineen jatkaa, on meillä edessä myös laajoja mielenosoituksia ja kansalaisryhmien toimintaoperaatioita. On turha kuvitella, että ihminen olisi sietokyvyltään venyvä. Ei, kyllä keskituoloinenkin jo tietää, mitä on, kun lapsi on ylisuuressa päiväkotiryhmässä ja leikkausjonoon saa odottaa kuukausia. Tyytymättömien ryhmä on nyt jo suuri. Se, mitä tapahtuu Euroopassa, rantautuu myös meille. Rahamarkkinat kun toimivat samalla säälimättömällä tavallaan joka maassa, jos niille valta annetaan.

Tuesday, March 22, 2011

Nuoret homojen kimppuun?

Kirkko on aloittanut uuden kamppanjan nuorten parissa. Siinä nuori tyttö videolla kertoo kasvot peitettynä, kuinka hän oli aikaisemmin biseksuaali ja seurusteli tytön kanssa. Kun hän sitten löysi Jeesuksen, hän pelastui ja seurustelee nyt pojan kanssa.
Älä alistu nuori! on kamppanjan nimi. Alistu mille? Voi, miten tulee sääli niitä mainostoimiston tyttöjä ja poikia, kun he joutuvat keksimään näin säälittäviä kamppanjointeja. Kaipaako kirkko todella tätä? Kaipaavatko nuoret tätä? Ei, tätä kaipaavat homofobiset vanhat miehet ja naiset, joiden usko Jeesukseen on yhtä harmaa kuin heidän hiuksensa.

Friday, March 18, 2011

Vanhukset kilpailuttamaan palveluja

Kun aikoinaan Britanniassa lanseerattiin vammaisten sosiaaliturvaan käsite "henkilökohtainen budjetointi", olin asiasta innoissani. Vihdoin tasa-arvoa.
Ajatuksenahan alunperin oli, että katsotaan yhdessä vammasta johtuvat lisäkustannukset ja sitten kunnan kanssa sovitaan summasta, jonka vammainen voi apuunsa käyttää. Kaunis ajatus oli, että tervejärkinen vammainen saa täten vallan omasta elämästään ja voi tehdä oikeita valintoja palveluidensa suhteen. Jos ei tykkää fysioterapiasta, voi rahan käyttää ratsastukseen ym. Vammaisjärjestöt ajoivat asiaa kovasti. No, asia tuli Britaniassa vapaaehtoiseksi. Edelleen suuri osa haluaa kunnan järjestävän ja huolehtivan palveluiden järjestämisestä.

Nyt Tampereella on keksitty pyörä uudelleen. Siellä aloitetaan kokeilu, missä vanhuksille ja omaishoitajille määritellään summa rahaa, jolla palvelut voi hankkia. Jos raha ei riitä, laitetaan omasta pussista sitten lisää. Perusteluissa sanotaan, että vanhukselle tulee näin itselle enemmän päätäntävaltaa omiin palveluihin. Hah!

Omaishoitajat ja vanhukset ovat jo nyt sekaisin mutkikkaasta palvelujärjestelmästä. Useille jo palvelusetelin käyttö on mahdotonta. Useilla ei ole käsitystäkään siitä, millaisia palveluja on edes tarjolla. Näin kuitenkin kunnat voivat siirtää vastuun kuntalaiselle, tässä avuttomalle vanhukselle. Näin kyllä rahaa säästyy.

Henkilökohtainen budjetointi on hyvä asia sinällään, kun on kysymys kuntalaisesta, jolla on voimia ja kykyä, mutta esim. vamma estää toiminnan, mutta heikkoja ja hauraita vanhuksia ei pidä asettaa markkinoiden armoille. He ovat maksaneet veronsa, jotta saisivat loppuelämäkseen yhteikunnalta apua jos tarvitsevat.

Sosiaaliturvajärjestelmäämme pitäisi kehittää, eikä mennä takaisin syytinki aikaan.

Sunday, March 6, 2011

Palkka parempi - elämä lyhempi

Vain sata vuotta sitten naiset ja miehet kuolivat n.40-vuotiaana, molemmat. Nyt miehen vuosi on vain 11 kuukauttaa. Nainen raataa töissä palkalla, missä euro on vain 82 senttiä, mutta saa elää huomattavasti kauemmin.

Miten tähän on tultu?

Sunday, February 27, 2011

Energia vailla vaihtoehtoja

Turun seudulla ollaan tekemässä suurta päätöstä tulevaisuuteen. Turku Energia haluaa naimisiin Fortumin kanssa. Keskisuuri energia laitos menee naimisiin suuren tilallisen kanssa. Nähtyhän se on, että rakkaudesta ei ole kysymys, vaan järkiavioliitosta.

Turku energia on pärjännyt hyvin monipuolisella toiminnallaan. Lämpö on ollut kallista, mutta sähkö on noussut kohtuullisesti. Joka vuosi on muistettu omistajaa usean miljoonan lahjalla. Tällä lahjalla Turku on sitten tarjonnut palveluja kaupunkilaisille.

Energian tuoton markkinat käyvät nyt kuumina. Ydinvoimaa odotellessa ryhdytään tekemään kauppoja. Samalla useat eri ympäristökysymykset vaativat selkeitä ratkaisuja. Jätteenkäsittely niistä suurimpina. Epäselvä kuntatilanne tekee markkinarakoa suurille toimijoille. Pelko yksin jäämisestä on totta.

Turun seudun jätekysymys on ollut kesken jo kauan. Jos aikoinaan olisi luovuttu sovinnolla Orikedon polttolaitoksesta, niin nyt jo olisi harjakorkeudessa Topinojan monipolttolaitos, mutta kun ei. Jos aikoinaan olisi tehty järkevä päätös kunnallisesta jätteenkuljetuksesta, meillä olisi myös materiaalia tarpeeksi polttaa, mutta kun ei. Päätös toisensa jälkeen on ollut huono ja nyt sitten ollaan menossa pakkoavioliitoon.

Suuri ja mahtava Fortum on huomannut hätämme ja aikoo takoa nyt tulosta. Nöyrä Turku on polvillaan ja ottaa minkä saa. Onko todella pakko tehdä huonoja päätöksiä jälleen? Voisiko nyt puhaltaa pelin poikki ja tehdä selkeä seudullinen energiasuunnitelman? Josko siinä selviäisi, että onkin edullisempaa hajauttaa energiantuotanto, varsinkin lämmöntuotannon suhteen, pienempiin yksiköihin ja monimuotoisiin toimintatapoihin.

Sunday, February 20, 2011

Kansallispuisto - kalastuspuisto

Miten väärä informaatio saadaan käännettyä oikeaksi?
Noin vuosi sitten levisi Varsinais-Suomessa moniste, jonka nimi oli yksinkertaisesti Kalastuspuisto. Monisteessa käytiin läpi kalastuspuiston toimintaan liittyviä asioita. Moniste oli asiantuntemuksella tehty, mutta siinä ei ollut tekijöiden nimiä, eikä päivämääriä. Monisteessa ei myöskään käynyt ilmi, että se oli laadittu kansallispuistohanketta vastaan. Tätä monistetta jaettiin mm. Varsinas-Suomen maakuntahallituksen jäsenille.
Maakuntahallistus ottikin myöhemmin myönteisen kannan kalastuspuiston suuntaan, keskustelematta juurikaan kansallispuiston mahdollisuuksista. Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntahallitusten yhteisessä kokouksessa asiasta ei juurikaan puhuttu, vaan päätökseksi tuli, että Satakunta "saa tehdä mitä haluaa". Ovi kalastuspuistolle oli auki.
Uudenkaupungin lehdet ovat olleet täynnä kalastuspuistoa puolustavia kirjoituksia. Paikallisesti on järjestetty tilaisuuksia kalastuspuiston puolesta, joissa ainakin kaksi Kokoomuksen kansanedustajaa on nähty pyörivän. Onko ollut kyseessä väärän tiedon välitys? Ehkä ei, mutta oman edun nimissä ei ole kerrottu totuutta kansalispuistosta. Tätä nimitetään politiikaksi tänä päivänä.
Asia on tulossa pian eduskuntaan. Nyt on mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu. Hallitus on antanut yksimielisen päätöksen kansallispuiston puolesta. Kokoomus on hallituspuolue. Kansallispuisto tulee myös Uudenkaupungin saaristoalueelle. Miten "väärä informaatio" kytketään nyt pois Uudenkaupungin saaristolaisista? Toivottavasti Kokoomuksen toimijat nyt tunnistavat vastuunsa ja kertovat oikeat tiedot kansallispuiston toiminnasta, vaikka he eivät siitä ole olleet kiinnostuneetkaan.

Monday, February 14, 2011

Kerttulin koulusta seuraava musta aukko

Kerttulin koulu on toiminut alakouluna aina vuodesta 1912 lähtien. Tässä koulussa ovat saaneet ensimmäiset sivistyksen simenet lukuisat turkulaiset mm. entinen presidenttimme Mauno Koivisto. Tämä koulurakennus saneerattiin juuri ja kauniit puhtaat tilat ovat ilo. Rakennus on suojeltu merkinnällä SR-4.

Turun kaupunginvaltuusto teki valtavan laajan kouluverkkopäätöksen vuonna 2009. Tähän osaltaan kuului Aurajoen, Kupittaan ja Kerttulin koulujen lakkauttaminen. Kertulin koululle suunniteltiin uutta käyttöä lukiona. Kerttulin alakoululle ei silloin ollut selkeää suunnitelmaa. Tällöin myös tilastot syntyvyydestä ennustivat toista, kun tänäpäivänä on totta. Alkoi melkoinen temmellys. Kuka vain huikeamman ehdotuksen kertoi, sitä ryhdyttiin suunnittelemaan, vaikka esim. kaava olisi esteenä. Huikein oli Kupittaan puistoon rakennettava koulu. Ideahan oli hieno, koska juuri viereen valmistui pienten lasten perheille sopivia asuntoja.

No, tänään on päätettävänä Kerttulin lukion hankesuunnitelma. Tähän historialliseen alakouluksi rakennettuun kouluun tungetaan nyt 550 lukiolaista. Kaikille ei riitä paikkaa ruokailla, mutta ehkä siihen lähelle tulee menestyvä pikaruokapaikka. Kenellekkään ei ole parkkipaikkaa ei henkilökunnalle taikka oppilaille. Liikenne mäellä tulee olemaan täydellinen sirkus. Ehkä linja-auton käyttöpakko menee perille?

Itse mietin, että voiko jonkun järjettömän hankkeen pysäyttää. Tässä kaupungissa kun on jo tehty riittävästi rakennusmöhläyksiä. Edellisen päätöksen jälkeen tilanteet ovat muuttuneet monelta osin. Eikö enää voi tehdä uudelleenarvioita? Ei, sanovat muiden puolueiden edustajat. Itse kuitenkin haluan uskoa järkevien päätösten voittoon.

Wednesday, February 9, 2011

Työuupumuksesta tulossa kansantauti

Eilen illalla televisiosta tuli työpahoinvointi -keskustelu. Hyvä, että asia vihdoin on esillä.

Suomalainen sisu yhdistettynä työmoraaliin on sairastuttanut useita sodanjälkeisten sukupolvien työntekijää. Suuret ikäluokat hoitavat asiaa alkoholilla ja kuolevat sen seurauksiin. Heidän lapsensa ovat oppineet alkoholin vaarat, mutta eivät osaa säännöstellä työn ja vapaa-ajan määrää. Meille on syntynyt sukupolvi, joka aloittaa työmarkkinoilla kilpailun jo päiväkodissa. He valmistuvat suosikkiammatteihin kiitettävin arvosanoin kuntonyrkkeilyhanskat kädessä. He tietävät, että parhaasta ystävästä voi tulla pahin vihollinen työnhakuprosessissa. He varautuvat sotaan ja panostavat täysillä varustautumiseen.
Hyvä ulkonäkö, yleiskunto ja esiintymistaito ovat arvoja, jotka nostetaan kaiken edelle.

Kun jo päiväkodissa on aloitettu harjoittelu kilpailuun, ollaan hyvin valmiita tämän päivän työelämään. Pätkätöitä ja pieni palkka jakkupuvussa. Töitä on tehtävä monessa eri paikassa, jotta voisi kustantaa työn vaatiman elintason. Ystäviä ei tarvita, jos niitä onkaan. Vapaa-aika käytetään strategioiden miettimiseen. On täytettävä paikka, mihin on kauan valmistauduttu.

Työ ei kuitenkaan ole maratonjuoksu tai Etelä-mantereen ylitys. Ei. Työ on tiimityötä, jossa kaikki tekevät yhdessä työtä yhteisen strategian eteen. Tavoitteet saavutetaan vain saumattomalla yhteistyöllä. Yksilön ja yhteisön tavoitteet törmäävät. Mikään öinenkään ponnistelu ei enää auta. Työkaveri on samalla maratonilla ja työntää sinua kyynärpäällä yli radan. Seurauksena on uupumus.

Kun työuupumus tulee, se hiipii hiljaa. Se nakertaa sinua öisin, eikä anna nukkua. Se vie ruokahalusi ja ajattelusi. Oma kokemus maailmasta ei kuitenkaan muutu, vaikka työt kasaantuvat ja suhteet työkavereihin hiipuvat. Heräät ehkä siihen, että et herännytkään enää kellon soittoon ja väsymys on totaalinen. Verenpaine on korkealla ja sydämessä rytmihäiriöitä. Alkaa pitkä ja monimuotoinen elämän etsiminen.

Työuupumuksen pitkälliset ja vaikeat muodot ovat lisääntyneet, koska työelämän arvot ovat rapautuneet. Ei ole enää työyhteisöjä, vaan ainoastaan vaihtuvia työympäristöjä. Ihmiset eivät tule tutuiksi, koska kaikki sosiaaliset suhteet ovat haitaksi ja vievät arvokasta suorittamisaikaa. Laatupalkinnot ja työyhteisön virkistyspäivät ovat suorittamisen huippuhetkiä. Kilpailu on aina ja kaikkialla. Mikään ei enää riitä, ei edes tunnit vuorokaudessa. Yksinäisyys lisääntyy.

Mikäli pian ei tehdä arvomaailman muutosprosessia, tulee meillä sukupolvi, joka syö masennuslääkkeitä ja on pitkäaikaisessa terapiassa, yksin. Uuteen arvomaailmaan kasvu lähtee jo lapsen kasvatuksesta. Lapselle tulee opettaa myös laiskuutta ja nautintoja. Koulutoimi ei saa korostaa toista alentavaa kilpailukulttuuria. Sen tulee panostaa yhteistyöhön ja toisen ihmisen kunnioittamiseen. Koulukaveri on tuki ja turva, ei vihollinen. Koulussa opittu toveruus, antaa meille työelämässä paremmat valmiudet huomata toisen pahaolo jo ajoissa.

Wednesday, February 2, 2011

Takuueläke - kasvojenkohotus

Kuulostaa hyvältä ja onkin sitä, mutta vain harvoille.

Takuueläke astuu voimaan maaliskuun alussa, jo nyt voi lähettää hakemuksen. Kaikki pelkällä kansaneläkkeellä olevat tulevat saamaan hakemuslomakkeen viimeistään syksyllä. Tässä ensimmäisessä "jaossa" ovat nokkelat ja aikaansa seuraavat. Loput saa eläkkeen sitten takautuvasti.

Näitä pelkällä kansaneläkkeellä olevia on Varsinais-Suomessa n. 5000. Tarkkaa lukua ei tiedetä, sillä monella on eläkkeitä kertynyt esim. Ruotsista. Tyypillinen pelkällä kansaneläkkeellä oleva on nainen, joka ei ole ollut ansiotyössä vuoden 1962 työeläkejärjestelmän jälkeen. Näitä henkilöitä löytyy maataloudesta ja perheenäideitä.

Takuueläkettä vähentää esim. asumistuki, mitä useimmat vähävaraiset eläkeläiset saavat, mutta sitä ei vähennä pääomatulot. Takuueläkkeen voi siis saada myös pääomatuloilla elävä hienostorouva tai tehtaanjohtaja, joka on luovuttanut omaisuutensa lapsille, mutta nauttii pääomatuloja entisestä yhtiöstään. Ei niissä tuloissa tämä n. 110 € korotus tunnu.

Tänä vuonna takuueläkettä ei veroteta, mutta tulevaisuudessa kyllä.

Niin tämä, kuin moni muukin porvarihallituksen muutos sosiaalietuuksiin vaikuttaa ensin hyvältä, mutta lopulta ei parannusta juurikaan ole. Tässäkin, kuten muutenkin pitäisi pääomatulot laskea tuloksi. Tällöin etuus kohdentuisi juuri niille,jotka sitä kipeimmin tarvitsevat.

Tuesday, February 1, 2011

Öljyntorjunta Varsinais-Suomen kärkihankkeeksi

Jälleen on kokoontunut arvovaltaisia miehiä Turkuun. Jälleen on mietitty Turun telakan tilannetta ja työttömyyttä. Ajatus, että risteilijäaluksien tilauksia ei enään tule, alkaa olla kaikkien huulilla. Tuleen ei saa jäädä makaamaan. Varsinais-Suomessa on paljon metallialan osaamista. Uusia avauksia vain pitää osata tehdä.

Varsinais-suomen vastuulla on maailman kaunein saaristo. Venäjän öljykuljetukset lisääntyvät. Tapaturmariski lisääntyy. Vain me voimme suojella omaa saaristoamme.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksella on vuosien osaaminen öljyntorjunnassa. Lisäksi on Fortumin oman henkilökunnan osaaminen. Olemme kunnialla suoriutuneet meidän "pienistä" katstrofeista. Uskon, että ammattitaito riittää myös isompiin.

Uudenkaupungin Työvene on valmistanut öljyntorjuntaan tarkoitettuja aluksia, jotka on havaittu erinomaisiksi.Kotkassa on kehitetty teknologiaa, mitä saatiin viedä jopa Meksikonlahden suuronnettomuuteen. Suomi siis pärjää.

Varsinais-Suomen pitäisi nyt ottaa asiaksi EU:n tasolla neuvotella oma asemansa öljyntorjunnan osaajana. Tämä asema toisi tilauksia öljyntoirjunta-aluksista itämeren satamakaupungeista ainakin. Kun tähän lisättäisiin vielä arktinen osaamien, voisi markkinat avautua Murmanskin alueen jäämurjaja-ja öljyntorjunta-aluksille.

Olen tuonut tätä ajatusta nyt esille useassa yhteydessä ja havainnut vaatimattomuutta. Osataankohan me riittävästi? Kyllä osataan! Jos kääntäen ajattelisi asiaa, olisihan katastrofi, jos maailman kauneiman saariston öljyntorjuntavalmius olisikin heikko.

Monday, January 17, 2011

Paska päätös

Mitä poliitikon pitäisi tehdä, jos ei ole yhtään oikeaa vaihtoehtoa päätökseksi? Entisen apulaiskaupunginjohtajan eroittamispäätös on mutkistunt mutkistumistaan. Teet niin tai näin aina väärinpäin.

Usein poliitikko pyrkii olemaan johdonmukainen. Kun kerran olen tehnyt ensin näin, niin siitä seuraa, että jatkossa teen samansuuntaisia päätöksiä. Entä, jos ensimmäinen päätös osoittautuu vääräksi. Onko silloin kanttia muuttaa suuntaa?

Entä, jos yleinen mielipide on johdattanut sinua ensin ja huomaat jälkikäteen, että oikeus on toisenlainen. Oletko johdonmukainen silloinkin päätöksellesi, koska yleinen mielipide ei muutu helpolla.

Tänään pyrin ajattelemaan asioita työntekijän kannalta yleensä, en apulaiskaupunginjohtajan. Jos jokainen Turun kaupungin työntekijä, joka on humalassa työpaikalla tai polttaa sikaria työhuoneessaan saisi potkut, ketä olisi enään töissä. Olen ollut myös tilanteessa, missä kaupunginhallituksen jäsenet ja virkamiehet nauttivat alkoholia kokouksen aikana. Onko se sitten oikein?

Oikeuslaitos pyrkii katsomaan asioita yleisellä taolla ja kertoo meille, että perusteet irtisanomiselle ovat heikot. Voinko nyt olla eri mieltä? Enkö voi luottaa oikeuslaitoksen näkemykseen?

Minulle naisen hakkaaminen on aina erittäin raskauttava rikos, entä törkeä rattijuopumus ja valehteleminen oikeudessa (kaksi muuta korkeaa turkulaista virkamiestä).

Haluaisin vielä luottaa oikeuslaitokseemme. Minä en luottamustoimen haltijana voi toimia tuomarina. Minun on katsottava, että Turun kaupungin rahat käytetään järkevästi. Jos näyttää siltä, että ko. riita johtaa loputtomaan oikeusrumbaan ja rahanpoltoon, minun on sitä vastustettava. Tärkeää on, että tämä tragedia saadaan loppuun. Siksi olisi nyt ollut mahdollista myöntää virheet ja katsoa, mitä saadaan neuvottelemalla aikaiseksi.

Uskon edelleen, että ihminen kyllä lähtee neuvotteluun, jos tietää, että asetelma on oikea. Loputtomasta käräjöinnistä kärsivät eniten turkulaiset veronmaksajat.

Friday, January 7, 2011

Mikä kieli?

Joudun usein työssäni tilaamaan tulkkeja eri maiden kieliä puhuville potilaille. Tällöin on tarkaan tutustuttava tietoihin, sillä aina oikeaa kieltä ei kerro potilaan kotimaa. Olen siis tottunut hankkiman etukäteistietoa, kun ryhdyn asiaa hoitamaan.

Tänään minun oli soitettava netti-sivujeni ylläpitäjälle. Ryhdyin heti aamulla toimeen. Luin kirjeen, jonka Domain-keskus oli lähettänyt. Menin Soneran sivuille etsimään yhteystietoja. Olin ottanut esille kaikki minulle tulleet tiedotteet (omassa kansiossa) ja pannut ne esille tietokoneeseen - siitä vaan soittamaan.

Tervetuloa Soneran palveluun, jos asiasi koskee matkapuhelinliittymää paina yksi...
Kuuntelen kaikki vaihtoehdot läpi, eikä mikään niistä tunnu oikealta. Otan uudelleen puhelun ja keskityn, no laajakaista olisiko tuo, siis kaksi. Kaikki palveliamme ovat nyt varattuja, olkaa hyvä ja odottakaa. Musiikki on kaunista koneelta. En alussa katso kelloa, mutta korva jo kuumottaa... Kerron vihdoin asiani, vastaaja ei ymmärrä ollenkaan mistä puhun. Apua! Yritän puhua selkokieltä, netti-sivuni www.pirjorinne.net ei toimi. Mitä tehdä? Ai, nyt olette soittaeet aivan väärään numeroon, minä vastaan vain matkapuhelimiin liittyviin kysymyksiin. Olkaa hyvä ja katsokaa Soneran sivuilta yhtystiedot.

Just. Taas sivuille haahuilemaan. Käyn läpi useita eri juttuja. En ole tiennytkään, että puhelimen omistajan pitäisi kaikkia näitä juttuja tietää. Olen vain soittanut. No, mitään järkevää puhelinnumeroa ei taaskaan Löydy. Asiakaspalveluun siis. Taas sama litania yksi.. kaksi .. kolme... Apua! Kokeillaan taas ykköstä. Palvelijamme (apua mikä ilmaisu) ovat nyt varattuja.... odottamaan. Nyt vastaa nuori poika. Ystävällinen, mutta nyt käy niin, että hän kyllä ymmärtää minua, mutta minä en häntä. Kuuntelen kohteliaasti ja sanon lopuksi, että en ymmärtänyt. Hän osaa myös selkokieltä ja kertoo, että soitin väärään numeroon. Kiitos. Kun tivaan, saan häneltä nyt numeron johon soittaisin. Pyydän häntä nyt heti jo minulle sanomaan painanko yksi, kaksi .. kun en ymmärrä lajittelun koodia. Hänpä luulee, että sieltä vastaa heti ihminen. Voisiko olla totta?

Soitan ja hälyytysääni alkaa. Ei tule valikkoa, vaan pelkästää se, että palvelijat ovat varattuja. Odota. Odotellessa käyn taas läpi kirjeitä ja havaitsen, että ymmärrän entistä vähemmän. Mitkä serverit ja mitkä web-jutut? Olenko oikeasti koulutettu keskiluokkainen suomalainen. Vaivun epätoivoon. Olen pystynyt puhumaan puhelimessa arabiankielisen potilaan kanssa ja sopimaan tappaamisen. Kolme ymmärettävää sanaa ja asia selvä.

Nyt vastaa, en saa monimutkaisesta alusta selvää, eikä nimikään erotu, mutta ääni on miellyttävä. Uskaltaudun taas omaan selkokieleen:netti-sivuni ei toimi. Mitä tehdä?
Tyttö heltyy. Hän puhelimessa jo huomaa, ettäon mentävä hitaasti. Hän ryhtyy puhumaan jotain pohjoissuomen murretta ja pian jo nauramme. Olen helpottunut. Asiathan voi puhua vaikka lapinmurteella, eikä tuolla kammottavalla DATA-kielellä. Ymmärrän heti ja hän ymmärtää minua. Lähetän s-postini hänelle ja hän lupaa tehdä jonkun ib-numeron muutoksen minun puolestani. Näin helppoa ja hyvä mieli. Pian netti-sivuni taas toimivat.

Osaan ruotsia, englantia, auttavasti ranskaa ja saksaa sekä viittomakiletä. Olen tullut vuosia toimeen myös puhumattomien ja ilman kieletä toimivien ihmisten kanssa. Ukomailla pärjään aina hyvin elekielellä. Tämä ongelma on nyt uusi. Miten selvitän tämän DATA-kielen salat. Puhelimessa tai netissä kun tuo elekieli ei toimi.