Monday, October 19, 2009

Snellmanin koulu - huonon koulupolitiikan merkkipaalu

Vuoden 2005 kouluverkkotarkastelun jälkeen kaikki on ollut mahdollista. Päätöksiä koulujen lopettamisesta ja yhdistämisistä on tehtailtu todella monipuolisesti. Välillä on annettu hieman narua, tekemällä erityisopetuksen verkkosuunnitelma. Asiapapari oli hyvä ja tulevien valtakunnallisten suunnitelmien mukainen - mitään ei vaan tapahtunut ja asiapaperi on hautautunut uusien lopettamispäätöksien alle, joista viimeisin on Snellmannin koulun lopettaminen.

Turku on todella musta alue Suomen erityisopetuksen kartalla. Olen itse toiminut erityisopetuksessa pian 35 vuotta. Koska en itse saa palkaa ko. alalta, näen asian objektiivisemmin, oppilaiden näkökulmasta. Nyt erityisopetusta Turussa järjestelevät erityiskoulujen rehtorit, joiden linja näyttää olevan "suuri on kaunista" = parempi palkka. Mahtaako kukaan enää ajatella oppilasta ja hänen tulevaisuuttaan? Kyllä, valtakunnalliset suunnittelijat.

Ensi vuonna tulee asetus erityiopetuksen järjestämisestä kunnissa. Siinä selkeästi on linja, missä suuria erityiskouluja ei enää saa kuntiin perustaa. Mitä tekee Turku? Perustaa aina suurempia erityiskouluja. Tähän uuteen Mikaelin kouluun tulee yli 200 oppilasta. Oppilaita, jotka kärsivät tunne-elämän kehittymättömyydestä, jopa vaurioista. Kaikki saman katon alle, keskelle kaupunkia. Kuka pedagogi on sanonut, että tunne-elämältään vaurioitunut oppilas on hyvä kaveri toiselle samasta ongelmasta kärsivälle tai että puhumaton oppilastoveri on hyvä ystävä toiselle puhumattomalle? Ei, jokaisella oppilaalla pitää olla oikeus saada mallia toiminnalleen toisilta oppilailta. Hyvät kannustaa. Tämän ovat kyllä huomanneet rikkaat vanhemmat, jotka valitsevat lapselleen koulun, jossa on vain hyviä oppilaita.

Olen työvuosieni aikana nähnyt vaikeastikin vammaisten oppilaiden sijoittuvan jatko-opiskeluun ja työhön. Kaikki nämä ovat käyneet yleisen opetuksen koulua tai pieniä erityisluokkia. Jos Snellmanin koulu olisi saanut jatkaa pienenä keskustan kouluna olisi taattu sekä lähikoulu keskustan oppilaille, että Mikaelin koulun hajautus. Miten käy nyt keskustan? Häviääkö sieltä lapsiperheet? Tätäkö halutaan?